Adres do korespondencji :

Andrzej Kliszewski

ul. Węgierska 13/47

65-941 Zielona Góra

Dane firmy :

"AK HOBBY" Andrzej Kliszewski

ul. Węgierska 13/47

65-941 Zielona Góra

NIP 927-148-16-19
REGON 080067720


Konto :

Inteligo
50 1020 5558 1111 1542 3300 0076

Niestety z uwagi na obiektywne trudności telefony odbieram jedynie wyjątkowo.  

660499293

 
 w godz. 16.00-18.00

Podstawową, najpewniejszą i preferowaną formą kontaktu jest poczta e-mail:

 


Dodano produkt do porównania